Espai físic i interpersonal on accionen sinergies escèniques i visuals. En Valencia

Avinguda de Burjassot 71, València